REFERANSLAR MÜŞTERİ YORUMLARI
 
SATIŞ ŞARTLARI

Madde 1 – Taraflar
İşbu sözleşmenin tarafları Ihlamurkuyu Mah. Alemdağ Cad. Huzur Sok. No:2/27  Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Feyza Yapı Tasarım (Kısaca Yüklenici olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Madde 3'de fatura ve iletişim bilgileri belirtilmiş olan (Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen şekil ve şartlarda tam bir anlaşmaya varılmıştır.

Madde 2 – Konu
İşbu sözleşme Müşteri’ nin iletişim, tanıtım ve benzeri hizmetlerini yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet sitesinin Yüklenici tarafından hazırlanması hizmetini kapsamaktadır.

Madde 3 – Genel Koşullar

İnternet Sitesi Hizmeti Bilgileri:
Yüklenici tarafından Müşteri’ ye Hazır Web Sitesi Paketi satılmıştır. Bu paket aşağıda belirtilen özellikleri kapsamaktadır.
a) İnternet Sitesi İçeriği: Site toplam 4(dört) sayfadan oluşacaktır. Bu sayfalar anasayfa, hakkımızda, ürünler ve iletişim sayfalarıdır. Müşteri sınırsız ürün ekleyebilme imkanına sahiptir. Ürünler için kategoriler oluşturulabilecek ve her bir ürün için bir adet alt sayfa olacaktır. Sitede slayt modülü bulunacaktır. İletişim sayfasında iletişim bilgileri, iletişim formu ve google haritası bulunacaktır. Yüklenici tarafından Google arama motoruna kayıt yapılacaktır. Yüklenici tarafından  Müşteri’ye - numaralı tasarım gösterilmiş ve bu tasarım Müşteri tarafından kabul edilmiştir.
b) İçerik Yönetim Sistemi: Site içeriğinin Müşteri tarafından değiştirilebilmesi için içerik yönetim sistemi olacaktır. Yüklenici bu sistemin kullanımı için gerekli bilgileri ve şifreleri Müşteri’ ye sağlamakla yükümlüdür.
c) Hosting, Domain, E-Posta: Site tasarımı tamamlanıp - domain adresine (alan adına)  kuulacaktır. Yüklenici tarafından Müşteri’ye 1 yıllığına 300 MB web alanı ve 300 MB aylık trafik kapasitesine sahip hosting hizmeti (internet alanı ) ve alan adına bağlı 5(beş) adet e-posta adresi sağlanacaktır.

Proje Bedeli: -
Proje Teslim Süresi: 3 İşgünü

Madde 5 – Müşteri’ nin Yükümlülükleri
5.1 Müşteri, Madde 3'de belirtilmiş olan faks hattından göndereceği fakslardan veya e-posta adreslerinden ve Madde 3’de belirtilmiş olan domain adresine bağlı e-posta adreslerinden göndereceği e-postalardan Yüklenici ile yapacağı yazışmaların kendisine ait olduğunu, bu yazışmalar neticesinde doğacak her türlü hukuki sorumluluğu ve bunlar dışındaki faks ve e-postalardan gönderecek olduğu yazışmaların geçersiz olduğunu kabul ve beyan eder.
5.2 Müşteri, internet tabanlı yazılımların düzenlenmesi ve tasarlanması için gerekli resim ve yazı bazlı dokümanları tedarik etmekle yükümlüdür.
5.3 Müşteri, Yüklenici tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının Yüklenici ‘ye ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.
5.4 Müşteri, internet sitesinde dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, Yüklenici’ nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.
5.5 Müşteri, Yüklenici tarafından kendisine sağlanacak olan domain ve hosting hizmeti ile ilgili çıkabilecek sorunlar ve gerekebilecek teknik destek ile ilgili, Yüklenici’nin bir sorumluluğu olmadığını kabul etmiştir. Yüklenici  Müşteri’yi bu gibi durumlarda domain ve hosting hizmetini sağlamış olduğu diğer firmaya yönlendirme hakkına sahiptir.
5.6 Yüklenici tarafından içeriklerinde Hack, Warez, Etik Dışı, Crack ve T.C. Yasalarına aykırı öğeler bulunan sitelere hizmet verilmemektedir. Müşteriye ayrılan alanda TC Yasalarına aykırı ve telif haklarını ihlal edici öğelerin bulunması halinde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluk Müşteri' ye aittir. Müşteri tarafından siteye eklenmiş veya Yüklenici’ ye eklettirilmiş olan içerikte yukarıdaki maddeler kapsamına giren ya da bu sözleşmede belirtilmemiş ancak Yüklenici tarafından sakıncalı ve/veya bulundurulması uygun bulunmayan içerik de tek taraflı olarak hiçbir sebep göstermeksizin yayından kaldırılabilir. Böyle bir durumda Yüklenici ' nin herhangi bir yükümlülük altına girmeyeceğini Müşteri bu sözleşme ile kabul eder.
5.7 Müşteri, Yüklenici tarafından kendisine verilecek şifreleri muhafaza etmekle yükümlüdür. Bu şifrelerin muhafaza edilememesi durumunda internet sitesinde oluşacak zararlardan Yüklenici sorumlu tutulamaz. Böyle bir durumda sitedeki zararların giderilmesi için Yüklenici ücret talep etme hakkına sahiptir.
5.8 Müşteri, hazırlanacak olan internet sitesinde Yüklenici’ nin kendi logosunu, sitenin genel görüntüsünü bozmayacak şekilde koyabilmesini ve kendi internet sitesine bu logo üzerinden bağlantı verebilmesini kabul eder.

Madde 6 – Yüklenici’ nin Yükümlülükleri
6.1 Yüklenici, 0216 412 63 79  no’lu faks hattından göndereceği fakslardan veya bilgi@feyzatasarim.net  e-posta adresinden göndereceği e-postalardan Müşteri ile yapacağı yazışmaların kendisine ait olduğunu,  bu yazışmalar neticesinde doğacak her türlü hukuki sorumluluğu ve bunlar dışındaki faks ve e-postalardan gönderecek olduğu yazışmaların geçersiz olduğunu kabul ve beyan eder. Sözkonusu iletişim bilgilerinin değişmesi durumunda Müşteri'ye Yüklenici tarafından sözlü veya yazılı olarak bilgi verilecektir.
6.2 Yüklenici, Müşteri’ nin iletişim, tanıtım ve benzeri hizmetleri için ihtiyaç duyduğu internet sitesini Madde 3’ ve Madde 4'de belirtilen özelliklerde hazırlamakla yükümlüdür.
6.3 Yüklenici, Müşteri’ ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek hataları ve sorunları 5(beş) iş günü
içerisinde düzeltmekle yükümlüdür.
6.4 Yüklenici, Müşteri tarafından talep edilen ek tasarımları (tasarım değişikliği gerektiren düzeltmeler ve eklentiler) , belirleyeceği en kısa süre içerisinde, Yüklenici tarafından belirlenecek ek ücret mukabilinde hazırlayıp mevcut internet sitesine ilave edeceğini beyan eder.
6.5 Yüklenici, siteye yapılabilecek her türlü illegal (hacker) saldırısı durumunda siteye zarar gelmeyeceğinin garantisini vermez ve sitedeki verilerin yedeklenmesinden sorumlu değildir. Müşteri önemli verilerin yedeklenmesini istiyorsa Yüklenici’ den hosting firmasının iletişim bilgilerini öğrenmeli ve bu konuda hosting firmasıyla muhatap olmalıdır. Yüklenici, böyle bir saldırı sonucu sitede zarar oluşması durumunda siteyi ücretsiz olarak yeniden, kurtarılabilmiş verilerle kurmayı kabul ve taahhüt eder.
6.6 İnternet sitesinin çalışmasını sağlayan dosyalar Yüklenici’ nin kontrolündedir ve Müşteri’ye verilmek zorunda değildir. Dolayısıyla bu dosyaların barındırılması için gerekli olan ftp şifreleri Yüklenici’ de kalacak ve Müşteri’ye verilmeyecektir. Müşteri’nin hosting hizmetini başka firmalardan alma hakkına sahip değildir. Müşteri bu durumları kabul ettiğini beyan eder.
6.7 Yüklenici siteye içerik eklemek zorunda değildir. Müşteri kendi içeriğini içerik yönetim sistemini kullanarak siteye kendisi ekleyecektir. Yüklenici’ den içerik eklenmesi istenmesi durumunda Müşteri tarafından ek ücret ödenecektir.

Madde 7 – Hizmet Süresi ve Bedeli
7.1 İşbu sözleşmeyle taahhüt edilen hizmet, Madde 3'de belirtilen proje teslim süresi sonunda teslim edilecektir.
7.2 Hizmet bedeli Yüklenici tarafından Madde 3'de belirtilmiştir. Müşteri’den söz konusu hizmet için bu bedel haricinde herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Ancak Madde 3’ de belirtilen hosting, domain ve e-posta ücreti bir yıllık olduğundan her yıl bu hizmetin yenilenmesi için belirlenecek olan ücret Müşteri tarafından ayrıca ödenecektir.
7.3 Hizmet bedeline KDV dahil değildir.
7.4 Hizmet bedeli’ nin Madde 3'de belirtilen peşinat bedeli sözleşmenin imzalanmasıyla, kalan kısmı ise iş teslim edilip internet sitesi yayına alındıktan sonra 3(üç) işgünü içerisinde Müşteri tarafından Yüklenici’ ye ödenecektir.
7.5 Müşteri’nin internet sitesini  sözleşme tarihinden itibaren 3 gün içerisinde yaptırmaktan vazgeçtiğini yazılı  ve imzalı olarak Yüklenici'te bildirmesi durumunda, Yüklenici tarafından alınmış olan tüm ücretler, domain ve hosting ücretleri hariç olarak iade edilecek ve işbu sözleşme iki taraflı olarak feshedilmiş olacaktır. Müşteri'nin 3 günden sonra internet sitesini yaptırmaktan vazgeçme ve sözleşmeyi feshetme hakkı yoktur.
7.6 Ödemelerin yapılmaması durumunda, Yüklenici taahhüt ettiği hizmeti ertelemek, durdurmak veya iptal etmek ve Müşteri tarafından taahhüt edilen hizmet bedelini alma hakkı saklı kalmak şartıyla sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptir.
7.7 Madde 7.4'de belirtilen ödemenin zamanında yapılmaması durumunda, Müşteri 200 TL (İkiyüztürklirası) ve bu tarihten itibaren geciken her ay için ayrıca 300 TL (Üçyüztürklirası) gecikme cezası ödemeyi kabul eder.
7.8 İşbu sözleşmeden doğan damga vergisi Müşteriye aittir. Damga vergisi pul yapıştırmak veya damga vergisi kaşesi basılmak suretiyle müşteri tarafından ödenecektir.

Madde 8 – Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Feyza Tasarım
Bayilik Şartları
Satış Şartları
Duyurular
Kampanyalar
Site Haritası
Sıkça Sorulan Sorular
Webstar Web Sitesi Paketleri
Webstar Kurumsal Paket
Webstar Profesyonel Paket
Webstar Altın Paket
İletişim Bilgileri
Adres: Evliya Çelebi Mah. Hatboyu Cad. Ziver Sok. No:1 A Blok D:6 Tuzla / İstanbul
Telefon: 0216 412 6379
Gsm: 0531 307 4034
E-posta: bilgi@feyzatasarim.net